Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018

Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz ul. Piastów Śląskich

Identyfikator: OBB019. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Anna Gawor.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje:

  • Remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Piastów Śląskich wzdłuż ulicy miejskiej oraz innych miejsc wzdłuż wymienionych we wniosku ulic, na powierzchni ok. 260 m2,
  • Remont będących w złym stanie technicznym dróg osiedlowych przy ul. Piastów Śląskich oraz ul. Księcia Przemysława. Remont swoim zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki i asfaltowej, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników, na powierzchni ok. 1800 m2

Opis projektu

Zadanie obejmuje:

  • Remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Piastów Śląskich wzdłuż ulicy miejskiej oraz innych miejsc wzdłuż wymienionych we wniosku ulic. Remont obejmuje rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych, wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży i krawężników, na powierchni ok. 260 m2
  • Remont będących w złym stanie technicznym dróg osiedlowych przy ul. Piastów Śląskich oraz ul. Księcia Przemysława. Remont swoim zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki i asfaltowej, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników, na powierzchni ok. 1800 m2.

Zakres prac obejmuje również koszt  wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren zlokalizowany na Os. Piastowskim w Bielsku-Białej wg załączonej do projektu mapy.

Autor

Anna Gawor, telefon: 33 4980466

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 340 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Remont chodnika - 50.000,00 zł
  • Remont dróg osiedlowych - 290.000,00 zł

Uwagi

Wnioskodawczyni w piśmie z dn. 30 września 2015 wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmowałoby remont nawierzchni ul. Ks. Przemysława oraz Piastów Śląskich od budynku nr 16 w stronę ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty